MENU
 • Perkhidmatan mesra pelanggan dengan senyuman.
 • Menjamin persekitaran yang kondusif, nyaman, ceria, indah dan mesra alam kepada warga Gua Musang.
 • Kami akan memberi keputusan permohonan mendirikan bangunan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan dengan syarat mendapat sokongan dari jabatan-jabatan berkaitan dalam tempoh yang ditetepkan.
 • Memberi keputusan permohonan ubahsuai rumah persendirian dalam tempoh 1 bulan dengan syarat permohonan tersebut memenuhi kehendak Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 • Menjamin perkhidmatan perbandaran yang cekap, cepat dan berkualiti.
 • Responsif kepada aduan dan komited dalam memberi penambahbaikan dan menyediakan perkhidmatan.
 • Memperbaharui lesen perniagaan dalam masa 2 jam.
 • Memberi keputusan permohonan lesen baru perniagaan dalam masa 6 minggu.
 • Menjamin keputusan pemasangan permit iklan luar dalam masa 2 jam.
 • Memberi keputusan permit sementara, pameran jualan dan ekspo dalam tempoh 3 hari.
  (Permit Ekspo perlu mendapat kelulusan permit hiburan).
 • Memberi keputusan atas permohonan sewa premis, pajakan dan sewaan tanah dalam tempoh 1 bulan.
 • Menjamin keputusan sewaan peralatan dan aset dalam tempoh 1 minggu.
 • Menjamin keputusan permohonan tukar nama atau serah hak dalam tempoh 2 jam.
 • Komited dalam memberi keputusan sifar birokrasi.