MENU

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS 1986)

 

Senarai undang-undang kecil yang berkaitan Majlis Daerah Gua Musang :-

 1. Haiwan Merayau-rayau 1983
 2. Mencegah Kekotoran 1983
 3. Bangunan Seragam 1984
 4. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Gua Musang (Kelakuan dan Tatatertib) 1984
 5. Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap 2012
 6. Iklan 1984
 7. Kawalan dan Penyediaan Tempat-Tempat Makan 1985
 8. Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (MDGM) (Pindaan) 2012
 9. Bayaran Lesen
 10. Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah Tetap 1986
 11. Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut 1986
 12. Perintah Pengangkutan Jalan( Peruntukan Mengenai Tempat-Tempat Letak Kereta) 2012
 13. Iklan Pilihanraya 1990
 14. Pasar 1991
 15. Penjaja 1991
 16. Pengendalian Makanan 1991
 17. Tred, Perniagaan dan Perindustrian 1991
 18. Rumah-Rumah Tumpangan 2012
 19. Tandas Awam 2012