MENU

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MD Gua Musang dikeluarkan 2 kali setahun. Harap maklum.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MD GUA MUSANG BAGI BULAN JULAI-DISEMBER 2016

Bil

PIAGAM PELANGGAN MDGM

PRESTASI/ PENCAPAIAN

1.

Memberi layanan yang mesra dan sentiasa bersedia memberi pertolongan apabila berurusan dengan kami.

100%

2.

Satu persekitaran yang bersih, nyaman dan indah bagi dinikmati oleh setiap penghuni.

100%

3.

Kami akan meluluskan permohonan mendirikan kilang dan rumah persendirian dalam tempoh 3 bulan dari tarikh permohonan dengan syarat mendapat sokongan dari jabatan-jabatan berkaitan dalam tempoh yang ditetapkan.

100 %

4.

Memberi kelulusan membaiki rumah persendirian dalam tempoh 3 bulan dengan syarat permohonan tersebut memenuhi kehendak Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984.

90 %

5.

Kami akan memaklumkan keputusan kelulusan Sijil Perakuan dan Pematuhan (CCC) kepada pemohon dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan dikemukakan kepada pihak Majlis.

100 %

6.

Memberi perkhidmatan perbandaran yang cekap, cepat dan berkualiti kepada pelanggan/warga melalui sistem pengawasan yang teratur dan berkesan dalam usaha memastikan Bandar Gua Musang sentiasa bersih, indah dan ceria.

100%

7.

Responsif kepada kehendak warga dalam menyediakan kemudahan awam yang berkualiti. Memastikan kerja-kerja pembaikan kecil kepada infrstruktur asas dilaksanakan segera dalam jangkamasa 14 hari hingga 30 hari.

 100%