MENU

JAWATAN

TUGASAN

JK PELAKSANA

1. Membentuk Zon Eksa Mdgm

2. Carta Organisasi Setiap Zon

JK AUDIT

1. Aktiviti Audit Dan Pelaksanaan Audit EKSA MDGM

2. Takwim Audit Dalaman (bulanan)

JK LATIHAN

1. Lawatan Sambil Belajar

2. Mengadakan Kursus / Latihan / Ceramah

3. Takwim Ceramah Dan Pendedahan Kakitangan

JK PROMOSI

1. Design Logo Eksa Mdgm

2. Banner / Banting / Pamplet

3. Portal Eksa Dalam Laman Web

JK KESERAGAMAN

1. Penyelarasan Tagging (Bentuk dan Warna) di setiap Zon Eksa.

2. Bekerjasama JK Promosi dalam keseragaman design di dalam 

    Banner/Banting/Pamplet