MENU

Banci Penduduk Dan Perumahan 2010

Jumlah Penduduk Jajahan Gua Musang Mengikut Etnik 2010

Kumpulan Etnik Jumlah Penduduk ('000)
Melayu 67.2
Cina 4.1
India 0.4
Lain-lain 0.2

 

Jumlah Penduduk Jajahan Gua Musang 2010, Berjumlah 90,057 orang

Data unjuran penduduk Jajahan Gua Musang bagi tahun:

2014

  • Penduduk = 114,500 orang

2013

  • Penduduk = 111,700 orang