MENU
KAJIAN KEPUASAN PELAWAT LAMAN WEB
 
Terima kasih kerana melawat Laman Web Majlis Daerah Gua Musang. Kami sedang menjalankan tinjauan pantas untuk membantu kami memahami dengan lebih baik kepuasan dan kekurangan yang wujud pada Laman Web kami. Kami amat menghargai masa dan kerjasama yang diberikan. Terima kasih.
 
 
HASIL KAJIAN KEPUASAN PELAWAT LAMAN WEB
 
Di sini dilampirkan hasil kajian dan soalselidik pelanggan terhadap kepuasan pelawata Laman Web MDGM yang di jalankan bermula Bulan Julai - November 2016.